تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 96/09/01
مهلت ارسال مقالات 97/02/20
نتايج داوري مقالات یک هفته بعد از ارسال مقاله
مهلت پرداخت هزینه یک هفته بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 97/02/27

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در 27 اردیبهشت 97  خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان